รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน111129726.73
ขุนยวม66110315.58
ปาย64614021.67
แม่สะเรียง149135323.68
แม่ลาน้อย57216228.32
สบเมย162325015.40
ปางมะผ้า3709124.59