รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1818130.72
ขุนยวม62510.16
ปาย1345191.41
แม่สะเรียง2258120.53
แม่ลาน้อย136560.44
สบเมย1175110.94
ปางมะผ้า851172.00