รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน651140.06
ขุนยวม193510.05
ปาย454360.13
แม่สะเรียง813950.06
แม่ลาน้อย412800.00
สบเมย525110.02
ปางมะผ้า2824180.64