รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1818100.55
ขุนยวม62500.00
ปาย1345120.89
แม่สะเรียง2258110.49
แม่ลาน้อย136540.29
สบเมย117530.26
ปางมะผ้า851111.29