รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน65112393.67
ขุนยวม1935150.78
ปาย4543851.87
แม่สะเรียง81391241.52
แม่ลาน้อย412870.17
สบเมย5251581.10
ปางมะผ้า2824421.49