รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน18402770.42
ขุนยวม8116400.49
ปาย11748530.45
แม่สะเรียง18159900.50
แม่ลาน้อย13036890.68
สบเมย13682490.36
ปางมะผ้า6052641.06