รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน18402610.33
ขุนยวม8116220.27
ปาย117481841.57
แม่สะเรียง181591330.73
แม่ลาน้อย13036310.24
สบเมย13682600.44
ปางมะผ้า6052170.28