รายงาน::ตรวจสอบ คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน23445300.00
ขุนยวม8295200.00
ปาย13815900.00
แม่สะเรียง22003100.00
แม่ลาน้อย10897600.00
สบเมย9990400.00
ปางมะผ้า6932200.00