รายงาน::ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปีหรืออายุน้อยกว่า 0 ปี

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน234453200.01
ขุนยวม8295270.01
ปาย13815940.00
แม่สะเรียง220031130.01
แม่ลาน้อย108976160.01
สบเมย9990480.01
ปางมะผ้า6932260.01