รายงาน::ตรวจสอบ มีวันคลอดในอนาคต

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน111100.00
ขุนยวม66100.00
ปาย64600.00
แม่สะเรียง149100.00
แม่ลาน้อย57200.00
สบเมย162300.00
ปางมะผ้า37000.00