รายงาน::ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน22927500.00
ขุนยวม8097620.00
ปาย13630100.00
แม่สะเรียง21338500.00
แม่ลาน้อย10606000.00
สบเมย9637300.00
ปางมะผ้า6748920.00