รายงาน::ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน52093760.15
ขุนยวม116671050.90
ปาย19559550.28
แม่สะเรียง1523271010.07
แม่ลาน้อย20016990.49
สบเมย179481170.65
ปางมะผ้า89903660.07