รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน53900.00
ขุนยวม15300.00
ปาย52930.57
แม่สะเรียง133940.30
แม่ลาน้อย52010.19
สบเมย88226029.48
ปางมะผ้า35141.14