รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1053625.89
ขุนยวม65520.31
ปาย113920.18
แม่สะเรียง2181110.50
แม่ลาน้อย1347100.74
สบเมย133560.45
ปางมะผ้า813253.08