รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน105330.28
ขุนยวม65560.92
ปาย1139121.05
แม่สะเรียง218130.14
แม่ลาน้อย134710.07
สบเมย133520.15
ปางมะผ้า81340.49