รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน539142.60
ขุนยวม15310.65
ปาย52930.57
แม่สะเรียง133920.15
แม่ลาน้อย52020.38
สบเมย882151.70
ปางมะผ้า35141.14