รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักแรกรับ เป็น 0

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน10907710.65
ขุนยวม4506471.04
ปาย3964290.73
แม่สะเรียง851940.05
แม่ลาน้อย2683341.27
สบเมย3157300.95
ปางมะผ้า2250210.93