รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองแม่ฮ่องสอน111150445.36
ขุนยวม66146269.89
ปาย64612118.73
แม่สะเรียง1491593.96
แม่ลาน้อย572193.32
สบเมย162359436.60
ปางมะผ้า3703710.00