รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน111120.18
ขุนยวม66120.30
ปาย64691.39
แม่สะเรียง149120.13
แม่ลาน้อย57250.87
สบเมย1623171.05
ปางมะผ้า37010.27