รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน111126623.94
ขุนยวม6618613.01
ปาย646365.57
แม่สะเรียง1491432.88
แม่ลาน้อย572254.37
สบเมย162317710.91
ปางมะผ้า370143.78