รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน111100.00
ขุนยวม66120.30
ปาย64610.15
แม่สะเรียง1491110.74
แม่ลาน้อย57200.00
สบเมย162351431.67
ปางมะผ้า37051.35