รายงาน::(New)ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCHOL/TGถูกต้องหรือไม

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดมาตรฐานทั้งหมดร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน2315650.02
ขุนยวม376010.03
ปาย1499160.04
แม่สะเรียง1473850.03
แม่ลาน้อย706930.04
สบเมย442230.07
ปางมะผ้า495610.02