รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน95161950.59
ขุนยวม1650980.31
ปาย29157750.18
แม่สะเรียง4994140.52
แม่ลาน้อย3384510.39
สบเมย20110060.18
ปางมะผ้า1279150.15