รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน53920.37
ขุนยวม15300.00
ปาย52900.00
แม่สะเรียง133910.07
แม่ลาน้อย52000.00
สบเมย882353.97
ปางมะผ้า35120.57