รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน2221465269523.72
ขุนยวม399311319133.03
ปาย1972074355922.09
แม่สะเรียง1806555513030.52
แม่ลาน้อย754141741023.09
สบเมย883821974722.34
ปางมะผ้า378581046727.65