รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองแม่ฮ่องสอน51120740.51
ขุนยวม1392115.11
ปาย1653320
แม่สะเรียง33812236.09
แม่ลาน้อย1844122.28
สบเมย991717.17
ปางมะผ้า1766134.66