รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM/CKD มี ค่า LDL นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ LDL ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน113700.00
ขุนยวม84800.00
ปาย4548630.01
แม่สะเรียง316320.06
แม่ลาน้อย59100.00
สบเมย116500.00
ปางมะผ้า66800.00