รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองแม่ฮ่องสอน84481110.01
ขุนยวม38237150.04
ปาย52631180.03
แม่สะเรียง96047140.01
แม่ลาน้อย54743160.03
สบเมย45916470.1
ปางมะผ้า2325120.01