รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองแม่ฮ่องสอน463703660.79
ขุนยวม235746482.75
ปาย312019022.89
แม่สะเรียง526713370.64
แม่ลาน้อย38396880.23
สบเมย38127700.18
ปางมะผ้า180393902.16