รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน81360250.03
ขุนยวม662220.03
ปาย3031230.00
แม่สะเรียง2292260.03
แม่ลาน้อย567910.02
สบเมย967930.03
ปางมะผ้า537140.07