รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน26616863.16
ขุนยวม262166.11
ปาย258258100.00
แม่สะเรียง3538323.51
แม่ลาน้อย11854.24
สบเมย23723599.16
ปางมะผ้า150150100.00