รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1500120980.60
ขุนยวม269110.04
ปาย5640553898.19
แม่สะเรียง434900.00
แม่ลาน้อย297100.00
สบเมย2460139656.75
ปางมะผ้า19951995100.0