รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน2690710.00
ขุนยวม159110.06
ปาย9357920.00
แม่สะเรียง444030.07
แม่ลาน้อย290040.14
สบเมย284870.25
ปางมะผ้า153400.00