รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน83121041.25
ขุนยวม3943431.09
ปาย45843868.42
แม่สะเรียง8056650.81
แม่ลาน้อย3886571.47
สบเมย1044767.28
ปางมะผ้า31121003.21