รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน109074584.20
ขุนยวม450600.00
ปาย3964301075.93
แม่สะเรียง851900.00
แม่ลาน้อย268340.15
สบเมย31572678.46
ปางมะผ้า225070.31