รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1090730.03
ขุนยวม450600.00
ปาย396400.00
แม่สะเรียง851910.01
แม่ลาน้อย268300.00
สบเมย315700.00
ปางมะผ้า225010.04