รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน955726396164.15
ขุนยวม32451839331.21
ปาย868256152311.75
แม่สะเรียง762504315244.13
แม่ลาน้อย46227379461.72
สบเมย563488182643.24
ปางมะผ้า36478111860.33