รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ.

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน95572600.00
ขุนยวม324518370.01
ปาย86825670.00
แม่สะเรียง76250440.00
แม่ลาน้อย46227340.00
สบเมย56348840.00
ปางมะผ้า36478170.00