รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน95572600.00
ขุนยวม32451800.00
ปาย8682561210.01
แม่สะเรียง76250400.00
แม่ลาน้อย46227300.00
สบเมย563488270.00
ปางมะผ้า36478100.00