รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน736011174015.95
ขุนยวม1872514817.91
ปาย51242600111.71
แม่สะเรียง10172537053.64
แม่ลาน้อย5208026555.10
สบเมย5720741697.29
ปางมะผ้า39958481412.05