รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน372931143030.65
ขุนยวม14807179012.09
ปาย12808419032.71
แม่สะเรียง28606712024.89
แม่ลาน้อย387071895948.98
สบเมย234113861.65
ปางมะผ้า12165890373.19