รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน4215818800.21
ขุนยวม1815081770.10
ปาย31574913220.42
แม่สะเรียง4076685670.14
แม่ลาน้อย335391340.01
สบเมย291594120.00
ปางมะผ้า1700812570.15