รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน4215811390.03
ขุนยวม1815082490.14
ปาย3157493670.12
แม่สะเรียง4076681840.05
แม่ลาน้อย3353915930.18
สบเมย291594220.01
ปางมะผ้า170081120.01