รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน4215816090.14
ขุนยวม1815087550.42
ปาย3157492600.08
แม่สะเรียง4076687240.18
แม่ลาน้อย3353913710.11
สบเมย2915943720.13
ปางมะผ้า1700815030.30