รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน42158150.00
ขุนยวม18150870.00
ปาย31574920.00
แม่สะเรียง40766860.00
แม่ลาน้อย33539100.00
สบเมย29159497213.33
ปางมะผ้า17008120.00