รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน28512632271.13
ขุนยวม1278274630.36
ปาย2450991210.05
แม่สะเรียง2693769280.34
แม่ลาน้อย178803510.03
สบเมย204761790.04
ปางมะผ้า1017955080.50