รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน285126211417.41
ขุนยวม1278271315010.29
ปาย2450993952916.13
แม่สะเรียง2693762989611.10
แม่ลาน้อย1788031983811.09
สบเมย2047612413611.79
ปางมะผ้า10179529182.87