รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน1619500.00
ขุนยวม509800.00
ปาย1577500.00
แม่สะเรียง941400.00
แม่ลาน้อย845100.00
สบเมย1100600.00
ปางมะผ้า791500.00