รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน3787350.92
ขุนยวม233200.00
ปาย3230150.46
แม่สะเรียง364500.00
แม่ลาน้อย24331576.45
สบเมย420100.00
ปางมะผ้า181500.00