รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองแม่ฮ่องสอน285126310.01
ขุนยวม12782720.00
ปาย245099100.00
แม่สะเรียง26937610.00
แม่ลาน้อย17880310.00
สบเมย204761200.01
ปางมะผ้า10179590.01